Skip to main content

Tập huấn quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp

          Ngày 12/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục Sở Hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp cho các đại biểu là lãnh đạo các phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. 

Toàn cảnh hội nghị

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được chuyên viên của Cục Sở Hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phổ biến các nội dung về chương trình phát triển tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp như: tổng quan về quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp, vai trò của tài sản trí tuệ trong việc tạo nên sự thành công của doanh nghiệp; Khái quát về giá trị lợi ích cũng như tầm quan trọng cần thiết của việc đăng ký bảo hộ các tài sản trí tuệ, quản trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; các biện pháp quản trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; Định hướng phát triển tài sản trí tuệ để thúc đẩy chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dựa khai thác các tài sản trí tuệ… 

          Thông qua hội nghị nhằm giúp các doanh nghiệp nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, nắm được các thông tin về các loại tài sản trí tuệ của doanh nghiệp. Từ đó ,khai thác, phát huy, sử dụng có hiệu quả giá trị của các tài sản trí tuệ mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp; chống lại những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các tài sản trí tuệ của doanh nghiệp theo quy định./.

Nguồn: langson.gov.vn