Skip to main content

Trao chứng nhận VietGAHP cho 2 cơ sở chăn nuôi

 Ngày 10/11, tại xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập và xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tổ chức trao Giấy chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho 2 hợp tác xã chăn nuôi gia cầm, thủy cầm.

ss

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lạng Sơn trao Giấy chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho đại diện Hợp tác xã Thành Lộc, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình

          Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao trong năm 2023, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã xây dựng 2 cơ sở chăn nuôi đạt chứng nhận VietGAHP gồm: Hợp tác xã Thành Lộc nuôi gà đẻ trứng ở xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình và Hợp tác xã Nông nghiệp Bắc Lãng nuôi vịt thương phẩm ở xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập.

          Trong 6 tháng triển khai thực hiện, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lạng Sơn phối hợp với Công ty Cổ phần Khoa học AGRI-CERT đã tư vấn chăn nuôi gà, vịt theo tiêu chuẩn VietGAHP. Phối hợp với Công ty Kiểm nghiệm và Chứng nhận FAO thực hiện kiểm nghiệm, đánh giá, cấp Giấy chứng nhận VietGAHP chăn nuôi gà, vịt tại 2 cơ sở chăn nuôi nói trên.

          Hoạt động chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAHP góp phần hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái, tạo ra sản phẩm an toàn và chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Đây cũng là căn cứ để khẳng định thương hiệu của các cơ sở chăn nuôi và dễ dàng tham gia vào chuỗi cung ứng trên thị trường hiện nay.

Nguồn:baolangson.vn