Skip to main content

TB KL của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp giao ban BCĐ Đổi mới và Phát triển DN về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DN nhà nước và phát triển DN 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020