Skip to main content

Trang trại chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt cánh đồng vàng

1. Tên dự án đầu tư: TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SINH SẢN VÀ BÒ THỊT CÁNH ĐỒNG VÀNG.

2.Nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP CÁNH ĐỒNG VÀNG

  Số chứng nhận đầu tư: 4726081664 cấp lần đầu ngày 02/02/2016.

3. Quy mô dự án:

a) Công suất thiết kế:

+ Nuôi bò sinh sản: 500 con

+ Nuôi bò thịt: 1.000 con

+ Thực hiện nhân đàn, lên 22.800 con bò sau 10 năm. Nhập 4.000 con bò thịt (có trọng lượng 300kg) thực hiện nuôi vỗ béo, bán bò thương mại.

- Loại bò: giống Brahman, Red Angus hoặc Droughtmater nhập khẩu từ Úc, New Zealand và Ấn Độ.

 b) Sản phẩm, dịch vụ cung cấp:

 - Cung cấp bò giống cho sinh sản và bò thịt thuộc giống Brahman, Red Angus, Droughtmater; sản phẩm phân bón hữu cơ tận dụng từ phân bò phục vụ cho nông nghiệp. Bò thịt vỗ béo sẽ cung ứng thịt cho thị trường tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu.

- Cung ứng bò giống cho nông dân thực hiện chương trình khuyến nông 5.000 con bê con trong 10 năm và trang trại sẽ bao tiêu sản phẩm.

- Xuất chuồng bò thịt thương mại 7.000 - 10.000 con/năm.

c) Kiến trúc xây dựng hệ thống chuồng trại và các công trình phụ trợ: diện tích khoảng 20 ha; trong đó:

- Chuồng trại bò: diện tích 25.000m2.

- Hệ thống cung cấp thức ăn: diện tích 9.000m2.

- Hệ thống cung cấp nước, chăm sóc, quản lý bò: 40.000 m2.

- Hệ thống xử lý nước thải, chất thải: 18.000m2.

- Khu vực quản lý, kinh doanh và công trình phụ trợ khác: 108.000 m2

4. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Diện tích đất dự kiến sử dụng: 200 ha.

Trong đó:

- Xây dựng chuồng trại và công trình phụ trợ: 20 ha.

- Cánh đồng trồng cỏ phục vụ cho trang trại: 180 ha.

5. Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn:

300 tỷ đồng. Trong đó:

- Vốn tự có: 110 tỷ đồng.

- Vốn vay và huy động khác: 190 tỷ đồng.

6. Thời hạn hoạt động dự án: 30 năm.

7.Tiến độ thực hiện dự án:

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Quý I/2016: hoàn thành thủ tục pháp lý, công tác chuẩn bị đầu tư;

+ Quý II/2016:  Xây dựng chuồng trại và công trình phụ trợ;

+ Quý III/2016: Hoàn thành việc đầu tư cơ sở hạ tầng, đưa dự án vào hoạt động.

- Tiến độ huy động vốn: giải ngân theo tiến độ thực hiện dự án..

8. Tình trạng của dự án: Dự án đang triển khai.