Skip to main content

Bắc Sơn: Trải thảm đỏ thu hút đầu tư

          Năm 2017, huyện Bắc Sơn có 17 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện lên 130 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực: thương mại, dịch vụ - nông nghiệp – công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

BS trai tham do thu hut dau tu

Đoàn công tác của tỉnh thăm mô hình trồng cam tại huyện Bắc Sơn

          Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư đầu tư vào Bắc Sơn hoạt động hiệu quả, cấp ủy, chính quyền huyện đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó có các giải pháp trọng tâm như: rà soát, hoàn thiện quy hoạch tổng thể và chi tiết các địa bàn để nhà đầu tư có căn cứ nghiên cứu triển khai dự án. Đặc biệt, huyện tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp như: trồng cây ăn quả, dược liệu và chăn nuôi. Việc giải ngân các nguồn vốn được huyện chú trọng, giải quyết nhanh, gọn, dứt điểm, tạo niềm tin cho doanh nghiệp.

Ông Dương Hữu Phong, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện cho biết: Năm 2017, tổng kế hoạch vốn đầu tư công do UBND huyện quản lý là 85,6 tỷ đồng, kết thúc năm, huyện thực hiện tăng gần 10% so với kế hoạch, đạt khoảng 94,3 tỷ đồng và giải ngân dứt điểm được 81,8 tỷ đồng. UBND huyện đã cân đối, phân bổ vốn theo đúng thứ tự ưu tiên để thanh toán nợ khối lượng các dự án đã hoàn thành năm trước, bố trí cho các dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới, đặc biệt là dự án xây dựng nông thôn mới.

          Bên cạnh việc chủ động giải ngân các nguồn vốn, Bắc Sơn đã thực hiện nghiêm túc, tích cực các nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trọng tâm là tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp tiếp cận được vốn vay tín dụng, tiêu thụ hàng hóa, miễn, giảm, giãn một số khoản thuế theo quy định.  Từ đầu năm 2017 đến nay, toàn huyện có 65 doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ngân hàng với tổng dư nợ trên 700 tỷ đồng, chiếm 76% tổng dư nợ toàn địa bàn. Đồng thời, huyện đã tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư khi đến với Bắc Sơn như: hỗ trợ mặt bằng; miễn, giảm tiền thuê đất theo thời gian và quy mô, tính chất dự án; thực hiện nghiêm công tác cải cách thủ tục hành chính.

          Qua đó, từ năm 2016 đến nay, có 48 doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện trong các lĩnh vực: đầu tư xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp. Nổi bật là lĩnh vực nông nghiệp có: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hồng Phong được huyện tạo điều kiện tiếp cận và thuê 50 ha đất của người dân xã Tân Hương để đầu tư phát triển mô hình cây ăn quả với hơn 45.000 cây cam các loại; Công ty Cổ phần Cánh Đồng Vàng (trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Thành An) đã đầu tư thành công mô hình nuôi bò thịt và bò sinh sản tại xã Chiến Thắng.

          Ông Nông Ngọc Trung, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thành An cho biết: Năm 2015, khi quyết định đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, công ty lựa chọn huyện Bắc Sơn để triển khai và được huyện tạo điều kiện thuận lợi, từ thủ tục hành chính nhanh gọn đến giải phóng mặt bằng để thi công trang trại. Đến nay, công ty đã đầu tư hoàn thiện 1,5 ha trang trại chăn nuôi bò thịt và bò sinh sản tại xã Chiến Thắng, cùng nhiều diện tích đất trồng cỏ voi được công ty huy động của người dân.

          Ông Tô Bắc Thái, Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn cho biết: Năm 2018, huyện đưa ra chủ đề: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Đây là tinh thần chỉ đạo xuyên suốt để các cấp, ngành tập trung thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, trọng tâm là thu hút đầu tư vào các lĩnh vực. Theo đó, Bắc Sơn sẵn sàng “trải thảm đỏ” để đón các nhà đầu tư đến triển khai các dự án trên địa bàn, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch.

Nguồn: baolangson.vn