Skip to main content
Taxonomy Color
blue

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

          Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CPquy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, Nghị định quy định rõ tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa.

          Nghị định quy định, doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa.

Doanh nghiệp cần biết

Ngoài những quy định cụ thể về quy trinh và thủ tục đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp và nhà đầu tư cũng cần tìm hiểu kỹ lưỡng về các quy định về đặt tên doanh nghiệp, về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc bị cấm kinh doanh, ngành nghề có quy định về vốn pháp định. Các thông tin này là hết sức cần thiết cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư khi đưa ra quyết định kinh doanh và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Mục này giới thiệu những hướng dẫn chung. Các doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể liên lạc trực tiếp Sở KHĐT để hiểu rõ hơn về các nội dung này.

Ngành nghề có Quy định vốn pháp định

Danh mục ngành nghề có quy định mức vốn pháp định

1

Tổ chức tín dụng

 

- Ngân hàng thương mại cổ phần: 1.000 tỷ đồng

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu USD

2

Quỹ tín dung nhân dân

 

- Quỹ tín dụng nhân dân TW: 1.000 tỷ đồng

Ngành nghề cần Chứng chỉ hành nghề

1.

Kinh doanh dịch vụ pháp lý

2.

Kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm

3.

Kinh doanh dịch vụ thú y và kinh doanh thuốc thú y

4.

Kinh doanh dịch vụ thiết kế quy họach xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng.

Ngành nghề Kinh doanh có điều kiện

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỘT SỐ NGÀNH KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

1. NGÀNH VĂN HÓA THÔNG TIN

1.1 Hoạt động Karaoke

1.1.1 Đối tượng được phép

(Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 87/CP ngày 12/12/1995)

Mọi tổ chức, cá nhân Việt Nam trừ những đối tượng không được phép kinh doanh tại Điều 9 Luật Doanh nghiệp.

1.1.2 Điều kiện kinh doanh

Nghĩa vụ của Doanh nghiệp

Quy định tại Điều 8 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Điều 8. Nghĩa vụ của doanh nghiệp

1. Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. 

2. Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê. 

Subscribe to Thông tin hướng dẫn