Skip to main content

THÔNG BÁO Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn