Skip to main content
Taxonomy Color
blue

Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vay vốn.

          Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn vay là một trong những nội dung quan trọng được nêu tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14/7/2020 của Chính phủ.

Cấm sử dụng viện trợ để rửa tiền, trốn thuế

          Ngày 08/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

Bộ VHTTDL cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

          Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành Quyết định số 1805/QĐ-BVHTTDL về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/05/2020 của Chính phủ về Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững

          Thời gian qua, ngành Công Thương Lạng Sơn đã phát huy hiệu quả vai trò quản lý nhà nước trong phát triển lĩnh vực thương mại – dịch vụ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các chương trình, hoạt động để bảo vệ quyền, lợi ích người tiêu dùng.

 Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp cạnh tranh không lành mạnh

          Nhằm giúp cho việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh được thực hiện có hiệu quả, khắc phục được những thiếu sót trong quy định cũ, hướng tới một môi trường cạnh tranh lành mạnh, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh. Cụ thể,

Thúc đẩy phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân

          Nhằm thúc đẩy doanh nghiệp khu vực tư nhân tăng trưởng chất lượng và hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Ngày 11/10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1362/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Chỉ đạo thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn với các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư của Vương quốc Anh và Cộng hoà Liên bang Đức

          Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn với các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư của Vương quốc Anh và Cộng hoà Liên bang Đức (Công văn số 1961 /VP-NC, ngày 19/7/2019).

Sửa gấp Nghị định 20 để cởi trói cho doanh nghiệp

          Tỷ suất lợi nhuận trên vốn của khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước chỉ khoảng 1,12%. Như vậy có thể thấy Nghị định 20 khiến khối doanh nghiệp tư nhân trong nước bị tăng lợi nhuận ảo, dẫn đến phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao hơn và lợi nhuận thật của doanh nghiệp bị giảm đáng kể, không ít doanh nghiệp bị lỗ nặng.

Tiếp tục rà soát các điều kiện kinh doanh ngành nông nghiệp

          Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết đã rà soát, tổng hợp các điều kiện đầu tư kinh doanh được quy định tại 6 Luật gồm: Luật Thủy sản, Luật Lâm nghiệp, Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt, Luật Thú y, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và 7 Nghị định.

Tập trung gỡ ‘nút thắt’ để phát triển doanh nghiệp tư nhân

          Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, khẩn trương sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp theo hướng xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng theo cơ chế thị trường, đồng thời tăng khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng, vốn, đất đai, tài nguyên và nguồn nhân lực...

Miễn nhiều chi phí cho hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

          Theo Nghị định vừa được Chính phủ ban hành, các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hưởng hàng loạt hỗ trợ từ phía nhà nước, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn nhiều loại chi phí.

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

          Chính phủ vừa quy định nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.

          Theo Nghị định trên, các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ từ nhà nước như: hỗ trợ thông tin, tư vấn, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Về việc lùi thời hạn hoàn thành việc bổ sung hồ sơ thiết kế Nhà máy chì thỏi của Công ty CP kim loại màu Bắc Bộ (362/VP-KTN, ngày 31/01/2018).

Kính gửi: Sở Công Thương.

 

Xem xét Công văn số 99/SCT-QLCN, ngày 26/01/2018 của Sở Công Thương về việc gia hạn thời gian hoàn thành việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở và hồ sơ thiết kế kỹ thuật về phần công nghệ và thiết bị của Nhà máy chì thỏi của Công ty CP Kim loại màu Bắc Bộ, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về việc xử lý vưóng mắc về ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân (3586/VP-KTN, ngày 23/10/2017).

Thực hiện Công văn số 13804/BTC-QLCS ngày 13/10/2017 của Bộ Tài chính về việc “Xử lý vưóng mắc về ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân”, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan có ý kiến tham gia đối với dự thảo và trực tiếp gửi văn bản góp ý về Bộ Tài chính theo yêu cầu và hướng dẫn tại Công văn trên.

(Công văn số 13804/BTC-QLCS ngày 13/10/2017 gửi qua eOffice).

Về việc báo cáo tình hình ô nhiễm môi trường do chất thải tại khu vực nông thôn (3585/VP-KTN, ngày 23/10/2017).

Thực hiện Công văn số 11034/VPCP-KGVX ngày 17/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về “tình hình ô nhiễm môi trường do chất thải tại khu vực nông thôn”, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan chủ động thực hiện các nội dung và trực tiếp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo yêu cầu và hướng dẫn tại Công văn trên.

Subscribe to Chủ trương - Chính sách