Skip to main content

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 10 lô đất thuộc vị trí 1 của khu đất Chợ cũ Đồng Bành, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng

THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

 2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (Thôn Đông Mồ, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất 10 lô đất thuộc vị trí 1 của khu đất Chợ cũ Đồng Bành, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng quản lý. Cụ thể như sau:

a. Vị trí khu đất đấu giá:

Khu đất thuộc thửa đất số 33, tờ bản đồ số 58 bản đồ địa chính thị trấn Chi Lăng do Sở Tài nguyên và Môi trường  lập ngày 01/8/2017.

- Phía Đông giáp đường bê tông;

- Phía Tây giáp đường bê tông;

- Phía Nam giáp đất Bưu điện;

- Phía Bắc giáp Quốc lộ 1.

b. Tổng diện tích đấu giá: 629,55m2 có mặt tiếp giáp với hành lang QL1A thuộc vị trí 1 được chia thành 10 lô.

c. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất khi đấu giá quyền sử dụng đất.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị;

- Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017  tại khu đất Chợ cũ Đồng Bành, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

5. Giá khởi điểm: Đơn giá khởi điểm 01m213.000.000 đồng.

Tổng giá khởi điểm toàn bộ khu đất đấu giá: 8.184.150.000 đồng (Tám tỷ, một trăm tám mươi tư triệu, một trăm năm mươi nghìn đông chẵn). Giá trên chưa bao gồm các nghĩa vụ tài chính về đất

(có bảng kê chi tiết từng lô kèm theo)

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ/1 lô (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

Tiền đặt trước: 122.762.000 đồng/1 hồ sơ/1 lô (Một trăm hai mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi hai nghìn đồng chẵn).

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào số tài khoản 119000088684 của Trung tâm tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 005572883456 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Lạng Sơn trong thời hạn 03 ngày từ ngày 09/10/2017 đến ngày 11/10/2017.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá;  điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá  (trong giờ hành chính): Từ ngày 21/9/2017 đến ngày 09/10/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn. 

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giáHộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có đủ năng lực hành vi dân sự. Tổ chức có chức năng đầu tư kinh doanh bất động sản. Người đại diện của tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự, có giấy tờ chứng minh hợp pháp là người đại diện cho tổ chức đó.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Nhận hồ sơ tại Trung tâm trong thời hạn thông báo . Hồ sơ gồm:

+ Đối với Hộ gia đình, cá nhân: Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu và Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật; Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

+ Đối với Tổ chức: Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy đăng ký kinh doanh bất động sản, đã nộp lệ phí môn bài năm 2017, bảo đảm việc kinh doanh bất động sản còn đang hoạt động tại thời điểm bán đấu giá. Một tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.   

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành;

+ Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định. Trong trường hợp không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế bán đấu giá của Trung tâm ban hành.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 12/10/2017 tại Phòng họp của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (Thôn Đông Mồ, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

9. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá  

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá từng lô bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Sở Tư­­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 0253.717.994) hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (Thôn Đông Mồ, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn)./.