Skip to main content

Chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân: Nhìn từ nỗ lực của ngành Thuế

          Từ khi đại dịch bùng phát tại Việt Nam, bám sát những diễn biến thực tế, Tổng cục Thuế đã tham mưu, đề xuất Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và người dân. Nhiều chính sách về thuế, phí thiết thực nhất đã kịp thời được ban hành, triển khai, thể hiện sự đồng hành, sẻ chia của Chính phủ, ngành Tài chính, ngành Thuế với người dân, DN, hộ kinh doanh… trước những ảnh hưởng từ dịch COVID-19.

          Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa, điện tử hóa ở tất cả các khâu trong quản lý thuế

          Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, trong thời gian qua, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp bám sát diễn biến thực tế, tăng cường đối thoại, tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tối đa cũng đã giúp các DN, hộ kinh doanh và người dân duy trì sản xuất, phát triển ổn định, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

          Tổng cục Thuế luôn chủ động phối hợp với Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) đánh giá tác động thu ngân sách, triển khai gói giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ người dân, DN gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ.

          Đặc biệt, ngành Thuế đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa, điện tử hóa ở tất cả các khâu trong quản lý thuế, từ đăng ký, kê khai, nộp thuế đến hoàn thuế, quản lý rủi ro, quản lý nợ thuế. Tăng cường đối thoại, tiếp thu ý kiến của DN, tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng DN, người nộp thuế; cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các DN phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho ngân sách nhà nước.

          Về công tác cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế, đến nay, ngành Thuế đã triển khai hỗ trợ 100% DN thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử. Đối với người nộp thuế là cá nhân, cơ quan thuế cũng đã đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khai thuế điện tử như: hỗ trợ khai thuế, nộp thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà; hỗ trợ khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy; khai thuế điện tử đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công…

          Tổng cục Thuế đã xây dựng riêng phần mềm để hỗ trợ người dân và DN gửi tờ khai gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất trực tuyến trên hệ thống e-Tax. Song song với đó, công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế cũng đã được đẩy mạnh việc thực hiện trực tuyến qua phương thức điện tử, trong đó là hệ thống 479 kênh thông tin của toàn ngành Thuế, hỗ trợ người nộp thuế 24/7.

          Tại các địa phương, cơ quan thuế các cấp cũng đã triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN, người nộp thuế nhằm ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, có dòng tiền thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, tạo cơ sở nuôi dưỡng nguồn thu bền vững; nắm bắt kịp thời những hình thức sản xuất, kinh doanh mới để có phương pháp quản lý hiệu quả; mở rộng cơ sở thuế qua các chuyên đề như: Thương mại điện tử, dịch vụ lưu trú, chuyển nhượng bất động sản...

          Để những giải pháp, chính sách của Chính phủ sớm được triển khai; công tác quản lý, điều hành và thực thi chính sách được công khai, minh bạch và chính xác, các địa phương đều đồng loạt nâng cấp, áp dụng những ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quá trình thực hiện.

          Đồng thời, toàn ngành Thuế đã chủ động triển khai nhiều biện pháp, phương thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đảm bảo các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho DN, cá nhân thực sự đi vào cuộc sống. 

          Hình thức tuyên truyền được thực hiện qua nhiều phương thức để người người nộp thuế có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin về chính sách thuế và các hoạt động hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí... Điển hình như đăng tải các hướng dẫn thực hiện các chính sách thuế mới trên các phương tiện thông tin đại chúng, công khai tại trụ sở cơ quan thuế các cấp, trang thông tin điện tử ngành Thuế...

Các giải pháp về chính sách thuế hỗ trợ kịp thời đến DN và người dân

          Qua gần hai năm thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ DN và người dân trước tác động của đại dịch như: các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất... được các chuyên gia đánh giá là kịp thời, có tác động tích cực và được cộng đồng DN, nhân dân đánh giá cao, góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì tăng trưởng của nền kinh tế năm 2020, cũng như trong 7 tháng đầu năm 2021.

          Cụ thể, trong năm 2020, Tổng cục Thuế đã triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ về gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất; miễn, giảm các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất được Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành với tổng số tiền khoảng 129 nghìn tỷ đồng; trong đó, số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 97,5 nghìn tỷ đồng, số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất được miễn, giảm hơn 31,5 nghìn tỷ đồng.

          Năm 2021, tính chung các giải pháp đã thực hiện từ đầu năm và giải pháp đang chuẩn bị được ban hành thì số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất sẽ hỗ trợ cho DN, người dân sẽ khoảng 138 nghìn tỷ đồng. 

          Theo đánh giá của cộng đồng DN, các chính sách hỗ trợ về thuế, nhất là giảm thuế, được các DN đánh giá là hữu ích nhất là: Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của DN, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19…; Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

          Trong thời gian tới, nhận định tình hình dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp. Cùng với các chính sách giãn, giảm thuế hỗ trợ người dân và DN, dự báo thu ngân sách các tháng cuối năm 2021 sẽ gặp nhiều thách thức, khó khăn. Tuy nhiên, toàn ngành Thuế sẽ thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu kép, vừa hoàn thành nhiệm vụ thu trong bối cảnh kinh tế khó khăn, vừa bám sát chủ trương của Đảng, Chính phủ, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho người dân và DN vượt qua tác động xấu của đại dịch COVID-19.

Nguồn: gdt.gov.vn