Skip to main content

TT sđổi bsung1 số điều của TT 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 Qđịnh về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng CNC, dự án đầu tư SX SP CNC và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp GCN hoạt động ứng dụng CNC, DN thành lập mới từ dự án đầu tư SX SP CNC, DN CNC