Skip to main content

Thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và Tổ công tác đặc biệt của tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn