Skip to main content

Hội nghị tập huấn triển khai liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh

          Ngày 28/6/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh theo Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp và có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. Hội nghị được tổ chức trực tuyến thông qua điểm cầu đặt tại trụ sở Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh, các Chi cục Thuế và Chi cục Thuế khu vực. Tại Lạng Sơn Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh, các Chi cục Thuế và Chi cục Thuế khu vực.

          Thành phần tham dự gồm: Đại diện lãnh đạo Cục Thuế, Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực; Đại diện phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

ss

 

Ảnh Hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Cục Thuế tỉnh

          Tại buổi tập huấn đại diện Tổng cục Thuế và Cục Quản lý đăng ký kinh doanh-Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giới thiệu về một số điểm mới của Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn các nghiệp vụ cơ bản sử dụng ứng dụng đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, cơ chế phối hợp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế, các quy trình nghiệp vụ về xử lý đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh.

          Triển khai thực hiện liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh là bước cải cách về quy trình xử lý thủ tục hành chính nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí cho người dân thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, đồng thời nâng cao tính hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh, khắc phục được tình trạng thiếu sót trong quản lý đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Nguồn: sokhdt.langson.gov.vn