Skip to main content

Hội nghị tập huấn công tác lập kế hoạch nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố (DDCI) năm 2019

          Thực hiện Công văn số 116/UBND-KTTH ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh về triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2018; để triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố (DDCI) năm 2019 đạt được hiệu quả. Ngày 10/4/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tập huấn công tác lập kế hoạch nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố (DDCI) năm 2019 cho các sở, ban, ngành, huyện, thành phố của tỉnh. 

dn

đồng chí Phùng Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

          Đồng chí Phùng Thị Thanh Nga - Phó Giám đốc Sở đề nghị các đồng chí tham gia buổi tập huấn tập trung, nghiên cứu, trao đổi làm rõ các vấn đề đang vướng mắc trong quá trình triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện tại cơ quan đơn vị mình, nắm rõ Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố và công tác lập kế hoạch nâng cao chỉ số PCI, DDCI năm 2019, nhằm cải tiến phướng pháp đánh giá, nội dung Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 đảm bảo hiệu quả, thiết thực hơn, nâng cao trách nhiệm với các cấp chính quyền tỉnh chung tay cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong các năm tiếp theo.

          Buổi tập huấn do Tư vấn trưởng DDCI và tổ tư vấn thực hiện. Nội dung tập trung vào các vấn đề: đánh giá chi tiết về kết quả khảo sát năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tỉnh Lạng Sơn năm 2018; phân tích các điểm mạnh, điểm yếu các chỉ số thành phần của các đơn vị tham gia đánh giá năm 2018; hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị lập kế hoạch triển khai DDCI năm 2019. Đồng thời tổ tư vấn đã giới thiệu bảng hỏi DDCI năm 2019 để thảo luận và lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị để tiếp tục hoàn thiện.

Nguồn: sokhdt.langson.gov.vn