Skip to main content

Hội nghị đối thoại giữa chính quyền tỉnh Lạng Sơn với doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2019

          Sáng ngày 12/8/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa chính quyền tỉnh Lạng Sơn với doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư (NĐT) năm 2019.

Quang cảnh hội nghị

          Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đoàn Bá Nhiên, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh. Dự hội nghị còn có lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố cùng hơn 100 DN, NĐT, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi đối thoại

          Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm hỗ trợ DN, thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tập trung giải quyết kịp thời các kiến nghị của DN, HTX, các sở, ngành đã cơ bản trả lời, giải quyết dứt điểm 38 kiến nghị của DN, đồng thời xem xét giải quyết 04 kiến nghị liên quan đến giải phóng mặt bằng, quy hoạch, điều chỉnh hạng mục đầu tư. UBND tỉnh đã quyết định chủ trương, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án, điều chỉnh 16 dự án. Tính đến hết tháng 6/2019, toàn tỉnh có 2.885 DN với tổng số vốn đăng ký 23.928 tỷ đồng, trong đó có 178 DN thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 2.053 tỷ đồng, đạt 35,6% kế hoạch. 

Đại diện DN trao đổi tại buổi đối thoại

          Trong buổi đối thoại, các DN, HTX đã có những đánh giá tích cực về vai trò chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền tỉnh trong thời gian qua, đồng thời, cũng thẳng thắn trao đổi về những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, tập trung vào các lĩnh vực về đất đai, giải phóng mặt bằng, công tác quy hoạch, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tiếp cận nguồn vốn, giao thông…

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn nhất quán quan điểm, xác định DN, doanh nhân là yếu tố rất quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội, tạo thuận lợi để DN hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích giữa DN, người dân và nhà nước, gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, thực hiện đầy đủ công khai minh bạch các quy hoạch, dự án, chế độ chính sách, tập trung nguồn lực để kêu gọi, thu hút đầu tư giúp đỡ, hỗ trợ DN. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn luôn nỗ lực, cố gắng, triển khai thực hiện  nhiều giải pháp để đồng hành, hỗ trợ DN như sửa đổi cơ chế, chính sách, sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, quy hoạch đất... Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, DN Lạng Sơn tiếp tục nỗ lực, chủ động tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm thị trường, đối tác nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, không ngừng nghiên cứu, cập nhật kiến thức, áp dụng khoa học kỹ thuật phù hợp để nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời, kịp thời trao đổi, phản ánh thông tin hai chiều giữa DN và lãnh đạo tỉnh về những nội dung vướng mắc. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng chính quyền điện tử, kiến tạo, lấy DN làm đối tượng phục vụ, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường giám sát cán bộ, công chức, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ vi phạm./.

 Khánh Ly