Skip to main content

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổng kết hoạt động năm 2023

          Chiều 18/1, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

ss

Các đại biểu dự hội nghị

          Năm 2023, các doanh nghiệp hội viên đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh tạo sức cạnh tranh cho các sản phẩm dịch vụ; tăng cường hoạt động giao lưu, liên kết, hợp tác, phát triển.

ss

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của hội năm 2023

          Nổi bật, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lạng Sơn khóa V, nhiệm kỳ 2023 – 2028; ký kết thỏa thuận hợp tác các chương trình về thanh niên, sinh viên, khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; làm tốt công tác phát triển hội viên (tính đến ngày 31/12/2023, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh có 49 thành viên). Hội luôn bám sát, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp hội viên, tổng hợp báo cáo và kiến nghị với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh để báo cáo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tích cực tham gia các hoạt động của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; triển khai và duy trì thực hiện chương trình “Hội viên ưu đãi hội viên”.

Bên cạnh đó, Hội đã tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thành viên làm tốt công tác an sinh xã hội, đóng góp kinh phí xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền trên 372 triệu đồng…

          Với sự cố gắng, nỗ lực, trong năm 2023, đã có 34 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào doanh nhân trẻ được nhận bằng khen của UBND tỉnh, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam…

ss

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao giấy chứng nhận hội viên cho hội viên mới

          Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, hội đề ra một số nhiệm vụ như: Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chấp hành hội; phát triển hội viên mới; hỗ trợ hội viên phát triển doanh nghiệp bền vững, mở rộng và đa dạng hóa các loại hình hoạt động của hội; phối hợp với Tỉnh đoàn Lạng Sơn trong công tác đoàn và thanh niên…

          Cũng tại hội nghị, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh đã thông qua quy chế, chương trình hoạt động toàn khóa và chương trình cụ thể các năm của Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nguồn: baolangson.vn