Skip to main content

Chi Lăng: Nâng cao chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn

           Những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Chi Lăng luôn quan tâm củng cố, kiện toàn các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Qua đó, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ, góp phần quản lý tốt nguồn vốn vay, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với nguồn vốn tín dụng một cách nhanh chóng, kịp thời.

ss

Cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Chi Lăng hướng dẫn tổ trưởng tổ TK&VV lưu giữ và ghi chép sổ sách

          Ông Hoàng Văn Hà, thôn Co Hương, xã Hữu Kiên là một trong những hộ vươn lên làm giàu chính đáng nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Ông Hà cho biết: Năm 2017, thông qua tổ TK&VV của thôn, gia đình tôi vay 50 triệu đồng để chăn nuôi ngựa bạch. Với số vốn đó tôi đã mua được 2 con ngựa sinh sản, nhờ chăn nuôi hiệu quả nên đàn ngựa phát triển tốt. Năm 2022, gia đình đã xuất bán 5 con, đem lại thu nhập trên 200 triệu đồng. Trong quá trình sử dụng vốn tôi thường xuyên được tổ trưởng tổ TK&VV thôn hướng dẫn sử dụng nguồn vốn hiệu quả, phù hợp.

          Không chỉ gia đình ông Hà, trong những năm qua, thông qua hoạt động của 177 tổ TK&VV tại các thôn, bản, khối phố, đã có hàng nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện được sử dụng vốn của NHCSXH để phát triển sản xuất. Tính đến nay, tổng dư nợ các chương trình cho vay qua tổ đạt trên 365 tỷ đồng, tăng 18 tỷ đồng so với 31/12/2022, với 6.188 hộ còn dư nợ.

          Ông Hoàng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện cho biết: Để nâng cao chất lượng hoạt động các tổ TK&VV, phòng giao dịch đã chủ động tham mưu Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng tín dụng; phối hợp với các tổ chức hội rà soát, kiểm tra, giám sát nâng cao vai trò của tổ TK&VV trong hoạt động uỷ thác. Bên cạnh đó, phân công cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn thường xuyên rà soát, kiểm tra hoạt động của các tổ TK&VV.

“Những năm qua, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Chi Lăng đã có nhiều cách làm hiệu quả để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV. Nhờ đó, đến nay, phòng giao dịch huyện là đơn vị có chất lượng tổ tốt cao nhất toàn tỉnh. Hiện nay, tỷ lệ thu nợ của đơn vị đạt 96,7%; thu lãi hằng tháng đạt 100%, huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ TT&VV đạt trên 12 tỷ đồng. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện”.

Ông Trần Việt Sơn, Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh

          Cùng với đó, công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ TK&VV được phòng giao dịch đặc biệt quan tâm. Từ đầu năm 2023 đến nay, phòng giao dịch huyện đã phối hợp tổ chức được 7 lớp về nghiệp vụ quản lý vốn cho tổ TK&VV với 358 người là ban quản lý tổ.

          Bà Lê Thị Hiếu, Tổ trưởng tổ TK&VV khu Chiến Thắng, thị trấn Chi Lăng cho biết: Hiện tổ đang quản lý 45 thành viên, dư nợ hơn 2 tỷ đồng, tỷ lệ thu lãi hằng tháng đạt 100%, không có nợ quá hạn. Có được kết quả đó, trong quản lý vốn, tôi tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban sau buổi giao dịch để nắm chính sách vốn, tham gia các chương trình tập huấn và nắm chắc nghiệp vụ, quy trình cho vay. Hằng tháng, tôi tuyên truyền, vận động các hộ về mục đích sử dụng vốn; theo dõi, nhắc nhở kịp thời các hộ vay về các khoản nợ sắp đến hạn trước 1 tháng.

          Việc chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ TK&VV đã góp phần giúp phòng giao dịch quản lý tốt nguồn vốn vay. Nếu như năm 2020 và năm 2021, toàn huyện vẫn còn tổ hoạt động trung bình thì từ năm 2022 đến nay, 100% tổ TK&VV trên địa bàn huyện đều hoạt động khá, tốt. Thông qua đó, nguồn vốn được đưa kịp thời đến đối tượng thụ hưởng, chất lượng tín dụng được nâng lên. Hiện nay, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,02% tổng dư nợ; số tổ không có nợ quá hạn là 157/177 tổ.

Nguồn:baolangson.vn