Skip to main content

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân và kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10