Skip to main content

Năm 2023, nhiều doanh nghiệp Nhà nước đạt kết quả tích cực

 

          Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC), năm 2023, Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc đã nỗ lực cao, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, đem lại nhiều kết quả khả quan và nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

ss

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị

          Một số tập đoàn, tổng công ty Nhà nước về đích sớm 

          Phát biểu khai mạc Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty (ngày 20/12), ông Nguyễn Hoàng Anh nhận định, năm 2023, tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế trong nước và mọi lĩnh vực sản xuất – kinh doanh, dịch vụ và đời sống dân sinh, trong đó có các tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu.

          Trong bối cảnh đó, Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty đã nỗ lực cao, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, đem lại nhiều kết quả khả quan và nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Các tập đoàn, tổng công ty tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt trong một số ngành, lĩnh vực, tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách Nhà nước, góp phần bảo đảm cho các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển cho các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

          Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Hồ Sỹ Hùng cho biết, tổng doanh thu công ty mẹ 19 tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban quản lý đạt hơn 1,13 triệu tỷ đồng, đạt hơn 105% kế hoạch năm 2023 và hơn 96,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế 19 tập đoàn, tổng công ty nếu không tính Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ước đạt 53.256 tỷ đồng, bằng 166% kế hoạch đặt ra năm 2023 và hơn 110% so với cùng kỳ năm 2022. Nếu tính cả EVN, lợi nhuận trước thuế chỉ còn đạt 28.661 tỷ đồng, bằng 89,39% kế hoạch năm 2023.

          Nộp ngân sách Nhà nước đạt 79.252 tỷ đồng, bằng 199% kế hoạch năm 2023 và bằng 120% so với cùng kỳ năm 2022. Có 16/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về nộp ngân sách Nhà nước.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với đạo đức kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm

          Cũng tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của CMSC khi nhiều chỉ tiêu kinh tế – tài chính tăng vượt và tăng khá so với cùng kỳ năm trước.

ss

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của CMSC

          “Thành công này rất quan trọng, góp phần làm bức tranh kinh tế trong nước sáng lên trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới còn ảm đạm. Đây là sự nỗ lực lớn của Ủy ban, các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc với những cách làm mới… cùng sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành”, ông Dũng nhấn mạnh.

          Theo ông Võ Văn Dũng, trong năm 2024 và thời gian tới, cùng với việc thực hiện tốt các kế hoạch về sản xuất, kinh doanh, đề nghị các tập đoàn, tổng công ty chú trọng phát triển về văn hóa doanh nghiệp, tăng cường các yếu tố về văn hóa trong điều hành, lãnh đạo doanh nghiệp. Ủy ban cũng như các tập đoàn, tổng công ty phải xem đây là nhiệm vụ chi phối, nòng cốt trong các nhiệm vụ chính trị, kinh tế được giao.

          Tiếp thu ý kiến, Chủ tịch CMSC Nguyễn Hoàng Anh khẳng định, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, gắn với đạo đức nghề nghiệp sẽ giúp nâng cao vai trò, năng lực của các tập đoàn, tổng công ty trong phát triển kinh tế.

          Định hướng trong năm 2024, ông Nguyễn Hoàng Anh đề nghị các tập đoàn, tổng công ty cần giải quyết những nút thắt, để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2024 – 2025 và thực hiện kế hoạch 5 năm, từ đó phát huy vai trò dẫn dắt, mở đường cho các thành phần kinh tế khác cùng phát triển.

          “Thời gian tới, Ủy ban sẽ tiếp tục thực hiệu hiệu quả, hoàn thiện hành lang pháp lý, phát triển mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động để thực hiện tốt hơn chức năng cơ quan chuyên trách, chuyên nghiệp thực hiện thống nhất chức năng đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp”, Chủ tịch CMSC cho biết./.

Nguồn:baochinhphu.vn