Skip to main content

Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024

          Ngày 02/02/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024 với chủ đề "Hoàn thiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị quyết số 20-/NQ/TW ngày 16/6/2022- động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới". Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, Liên minh Hợp tác xã.

ss

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu từ điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

          Từ năm 2013-2021, cả nước có hơn 362.000 lượt cán bộ, thành viên Hợp tác xã (HTX) được đào tạo, bồi dưỡng, trên 2.600 HTX nông nghiệp được hỗ trợ xúc tiến thương mại, với khoảng 255 tỷ đồng; hơn 5.800 HTX ứng dụng, chuyển giao công nghệ, với tổng kinh phí khoảng 268 tỷ đồng;  doanh số cho vay đối với HTX, liên hiệp HTX đạt khoảng 50.800 tỷ đồng… Đến hết năm 2023, cả nước có khoảng 31.700 HTX, 158 liên hiệp HTX và 73 nghìn tổ hợp tác. Khu vực HTX thu hút trên 6,93 triệu thành viên và 2,58 triệu lao động; tổng vốn điều lệ đạt trên 57,7 nghìn tỷ đồng, trung bình 1,9 tỷ đồng/HTX; tổng giá trị tài sản đạt trên 190 nghìn tỷ đồng.      Tuy nhiên, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hiệu quả cao.

          Phát biểu tham luận tại diễn đàn, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, lĩnh vực kinh tế tập thể của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, các HTX trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển đa dạng về số lượng, chất lượng; tính đến hết năm 2023, tỉnh có 486 HTX, tăng 26 HTX so với năm 2022, doanh thu bình quân của 1 HTX đạt 900 triệu đồng/năm. Về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ, thời gian qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ thành lập mới cho 111 HTX; hỗ trợ đưa 33 trí thức trẻ về làm việc tại 30 HTX; hỗ trợ xúc tiến thương mại cho 89 HTX; hỗ trợ 26 HTX vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX… Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị quyết 20-NQ/TW và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX trong giai đoạn mới; tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng, triển khai các chính sách hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp, HTX…

          Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  đã đánh giá cáo kết quả đạt được của lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành sớm ban hành triển khai thực hiện Luật HTX năm 2023; tiếp tục rà soát đề xuất cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực hỗ trợ các HTX, nhất là về hạ tầng, công nghệ, vốn, đầu tư, quảng bá thương mại; tăng cường hơn nữa vai trò của Diễn đàn kinh tế HTX trong việc thúc đẩy kết nối, hợp tác giữa các HTX với nhau, giữa HTX với các thành phần kinh tế khác và với các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học; các địa phương  chủ động bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho khu vực kinh tế tập thể trọng tâm, trọng điểm, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số; nâng cao vai trò của các tổ chức đại diện, nòng cốt là Liên minh HTX Việt Nam các cấp, nhất là trong việc tuyên truyền, phản biện chính sách, làm cầu nối triển khai và tăng khả năng tiếp cận chính sách, tư vấn, hỗ trợ cho các HTX./.

Nguồn: langson.gov.vn