Skip to main content

Công ty Điện lực Lạng Sơn: Ứng dụng sáng kiến, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

          Những năm qua, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã khuyến khích cán bộ, công nhân viên và người lao động chủ động nghiên cứu, xây dựng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật… Những sáng kiến của cán bộ, công nhân viên và người lao động trong công ty khi ứng dụng vào thực tiễn đã góp phần nâng cao hiệu suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản lý vận hành lưới điện của công ty.

ss
Cán bộ Điện lực Thành phố sử dụng thiết bị kiểm tra công suất tải điện của các Trạm biến áp

          Để đảm bảo nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, giảm sự cố về điện, đặc biệt là nhằm đưa nguồn điện lưới quốc gia đến phục vụ người dân vùng sâu, vùng xa, trong những năm qua, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã tập trung đầu tư, thi công nhiều công trình điện. Trong quá trình triển khai, lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn đã chỉ đạo phòng chuyên môn nghiên cứu để hỗ trợ hiệu quả cho công tác khảo sát, lập phương án đầu tư xây dựng…

          Ông Phạm Ngọc Việt, Trưởng Phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc, cá nhân và một số cán bộ trong công ty đã nghiên cứu, xây dựng “phần mềm cơ lý đường dây tối giản phục vụ công tác khảo sát, lập phương án kỹ thuật, thiết kế, kiểm soát treo cáp viễn thông dành cho đơn vị cấp 4”. Phần mềm này khi đưa vào ứng dụng đã trở thành công cụ hỗ trợ cho các điện lực có thể đảm nhiệm thêm những nhiệm vụ được giao, đồng thời giảm tải khối lượng công việc cho khối kỹ thuật cấp công ty. Phần mềm được đưa vào ứng dụng đã hỗ trợ, giúp các đơn vị được giao nhiệm vụ linh hoạt trong bố trí sắp xếp nhân lực triển khai công việc, rút ngắn thời gian công tác khảo sát, lập phương án kỹ thuật, qua đó góp phần đảm bảo tiến độ lập các phương án đầu tư xây dựng, tư vấn thiết kế khách hàng được giao và kiểm soát treo cáp viễn thông trên cột. Chỉ sau 1 năm ứng dụng vào thực tiễn đã giúp công ty thu lợi gần 800 triệu đồng. Nhận thấy hiệu quả từ phần mềm, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã công nhận sáng kiến đạt cấp tổng công ty và đưa vào ứng dụng trong các công ty điện lực trực thuộc.

          Đây chỉ là 1 trong 12 sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật của cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty Điện lực Lạng Sơn trong năm 2023 đưa vào ứng dụng trong thực tiễn công tác. Tất cả các sáng kiến khi đưa vào ứng dụng trong thực tiễn đã giúp nâng cao hiệu suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản lý vận hành lưới điện của công ty. Đặc biệt, có những sáng kiến còn giúp thu lợi cho công ty hàng tỷ đồng mỗi năm. Các sáng kiến được thực hiện trên mọi mặt hoạt động, sản xuất, kinh doanh của công ty như trong công tác bảo vệ hành lang lưới điện cao áp; quản lý nguồn nhân lực; quản lý kỹ thuật hệ thống lưới điện;…

          Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết: Bắt nguồn từ nhu cầu thực tế lao động sản xuất, luôn đòi hỏi phải tìm tòi những phương pháp, cách làm mới, để nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, thời gian qua, Công ty Điện lực Lạng Sơn đặc biệt chú trọng đến phát động phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong đơn vị. Theo đó, trung bình mỗi năm, Công ty Điện lực Lạng Sơn đều có từ 5-10 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cấp công ty và cấp tổng công ty. Các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật của các bộ phận chuyên môn, của các cá nhân trong công ty khi ứng dụng vào thực tiễn công tác đã giúp hợp lý hoá các quy trình lao động sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm chi phí.

          Từ thực tế cho thấy, việc thực hiện hiệu quả phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất đã giúp Công ty Điện lực Lạng Sơn quản lý và vận hành lưới điện an toàn, hiệu quả, góp phần xây dựng phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Nguồn: baolangson.vn