Skip to main content

Hợp tác xã Giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả và đào cảnh xã Sơn Hà: Hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ sản xuất

           Thời gian qua, nhờ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, các thành viên Hợp tác xã Giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả và đào cảnh xã Sơn Hà (HTX), huyện Hữu Lũng đã vươn lên phát triển kinh tế, tạo thu nhập ổn định, góp phần giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn.

          HTX Giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả và đào cảnh xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng thành lập đầu năm 2018 với 21 thành viên. Thời điểm đó, HTX còn gặp nhiều khó khăn trong mở rộng quy mô sản xuất do thiếu vốn.

          Ông Nguyễn Xuân Bắc, Giám đốc HTX cho biết: Khi mới thành lập, hoạt động của HTX chủ yếu là sản xuất giống cây lâm nghiệp như keo và bạch đàn. Tuy nhiên, diện tích còn nhỏ lẻ, chưa có phương án sản xuất kinh doanh phù hợp. Sau khi nhận được nguồn vốn hỗ trợ sản xuất và cây giống từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, chúng tôi đã mở rộng diện tích sản xuất giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả và áp dụng khoa học công nghệ vào phát triển sản xuất, mang lại hiệu quả thiết thực.

 

 

 

Thành viên HTX Giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả và đào cảnh xã Sơn Hà chăm sóc cây lâm nghiệp

          Cụ thể, từ năm 2018 đến năm 2020, HTX đã được hỗ trợ gần 900 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; trên 1.000 cây cam giống, 4 vạn cây giống lâm nghiệp và 5,2 tấn phân bón. Nhờ đó, các thành viên HTX đã mở rộng diện tích sản xuất; xây dựng mái che, lắp đặt hệ thống giàn tưới tiết kiệm…

          Bà Lý Thị Bình, thành viên HTX cho biết: Năm 2018, tham gia HTX Giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả và đào cảnh xã Sơn Hà, gia đình tôi được hỗ trợ 2.000 giống cây lâm nghiệp và lắp đặt hệ thống tưới phun rất thuận tiện. Nhờ đó, gia đình tăng được diện tích vườn ươm từ 3 sào lên 6 sào mà lại bớt được thời gian và nhân lực chăm sóc. Mỗi năm, gia đình tôi sản xuất khoảng 25 vạn cây keo giống, sau khi trừ chi phí, thu nhập trên 100 triệu đồng.

          Tính đến nay, HTX đã trồng được trên 8 ha cây ăn quả, 2 mẫu giống đào cảnh và gần 4 ha vườn ươm giống cây lâm nghiệp. Năm 2020, doanh thu HTX đạt gần 5 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2018. Hoạt động của HTX ngày càng ổn định, thu nhập của thành viên đạt từ 100 đến 500 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, HTX còn giải quyết việc làm cho 40 lao động trên địa bàn với thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng/người/tháng; số lượng thành viên HTX tăng từ 21 lên 36 thành viên.

          Ông Lương Văn Bính, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đánh giá: HTX Giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả và đào cảnh xã Sơn Hà là một trong những HTX được hỗ trợ và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong hoạt động sản xuất, đặc biệt là áp dụng khoa học kỹ thuật chăm sóc trong lĩnh vực ươm giống cây lâm nghiệp.  Hiện nay, HTX hoạt động ổn định, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

          Với sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, sự linh hoạt, nhạy bén trong hoạt động sản xuất kinh doanh, HTX Giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả và đào cảnh xã Sơn Hà đã không ngừng vươn lên và phát triển ổn định. Qua đó, góp phần tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác trên địa bàn huyện.

Nguồn: baolangson.vn