Skip to main content

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2024

ss

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

          Sáng 4/4, tại tỉnh Thanh Hoá, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 26 điểm cầu điện lực các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

          Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; lãnh đạo Công ty điện lực Lạng Sơn; đại diện một số khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn tỉnh.

         Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã thông tin về kết quả thực hiện chương trình sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và chương trình điều chỉnh phụ tải năm 2023, theo đó sản lượng điện tiết kiệm của Tổng công ty đạt hơn 1.822 triệu KW giờ, tương đương khoảng 2,18% so với điện thương phẩm. Tổng công ty đã ký biên bản thỏa thuận tham gia điều chỉnh phụ tải điện với 3.906 khách hàng, đạt tỷ lệ 97,82%; trên 19.100 lượt khách hàng tham gia điều chỉnh phụ tải điện, tổng công suất tiết giảm 6.254 MW. Năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đảm bảo cung cấp điện cho 11 triệu khách hàng toàn miền với sản lượng đạt trên 88 tỷ kWh.

ss

Lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Cùng đó, ngành điện đã giới thiệu tới khách hàng các dịch vụ điện và các kênh chăm sóc khách hàng, tư vấn sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, khuyến cáo khách hàng tiêu thụ điện tiết kiệm. 

Dự báo năm 2024, phụ tải sẽ tăng trưởng ở mức cao, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 2% điện thương phẩm. Trên cơ sở đó, các đơn vị thành viên sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp tiết kiệm điện; vận động 100% nhóm khách hàng tổ chức ký biên bản cam kết tiết kiệm điện; tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền tiết kiệm điện, xây dựng, nhân rộng các mô hình mẫu về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả…

ss

Lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn và lãnh đạo Sở Công Thương tặng giấy khen cho 3 đơn vị được vinh danh điển hình trong công tác điều chỉnh phụ tải, sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã vinh danh, khen thưởng 70 khách hàng là các doanh nghiệp điển hình trong công tác điều chỉnh phụ tải điện và 30 khách hàng là các cơ quan hành chính sự nghiệp sử dụng ngân sách Nhà nước điển hình trong công tác sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả.

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, 3 đơn vị được vinh danh là: Sở Công Thương, Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Bành, Công ty Cổ phần đá mài Hải Dương.

Nguồn: baolangson.vn