Skip to main content

Tập huấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp và thanh niên

          Sáng 5/10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn và Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp và thanh niên năm 2021.

Hội nghị nhằm cung cấp những kiến thức về khởi sự doanh nghiệp, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho 50 học viên là thành viên của Câu lạc bộ Đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Lạng Sơn và thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.


Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại buổi tập huấn

Tại hội nghị, học viên được giới thiệu tổng quan về đối tượng, chính sách tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến các thủ tục, chính sách thuế cho các doanh nghiệp hội viên và thanh niên tiêu biểu tham gia tập huấn…

Toàn cảnh hội nghị tập huấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp và thanh niên năm 2021

Qua hội nghị tập huấn, các đại biểu được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về khởi nghiệp thúc đẩy tinh thần doanh nhân, tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Đồng thời, được phổ biến, nâng cao kiến thức pháp luật, khai thác tiềm năng, phát triển ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên hiện nay.

Nguồn: baolangson.vn