Skip to main content

Thông báo số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin phản án, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn