Skip to main content

Liên minh hợp tác xã tỉnh cần tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm, chất lượng hỗ trợ hợp tác xã

Ngày 12/6, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh.

ss

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh báo cáo tại buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, tính đến hết tháng 5/2024, toàn tỉnh có 240 tổ hợp tác (THT), 507 HTX, 3 liên hiệp HTX đăng ký hoạt động. Các HTX, THT trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền về kinh tế tập thể (KTTT) và hướng dẫn thành lập mới HTX với gần 400 người tham gia; tổ chức 1 lớp tập huấn về quản trị HTX; tổ chức hội nghị gặp mặt đối thoại với các HTX.

Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh đã hướng dẫn, hỗ trợ các HTX tiếp cận các chính sách ưu đãi phát triển HTX của Nhà nước. Cụ thể năm 2022 và 2023, Liên minh HTX tỉnh trực tiếp tư vấn, hướng dẫn cho 11 HTX xây dựng hồ sơ để thụ hưởng chính sách hỗ trợ thành lập mới HTX. Từ đầu năm 2024 đến nay, Liên minh HTX tỉnh đã giới thiệu 2 HTX để Viện Phát triển kinh tế hợp tác, Liên minh HTX Việt Nam khảo sát triển khai dự án hỗ trợ máy móc, phân bón trồng cây dược liệu tại huyện Bình Gia; hỗ trợ 4 HTX tham gia trưng bày gian hàng tại các hội thảo, hội nghị; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt các HTX.

Đối với Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh, đến hết tháng 5/2024, vốn điều lệ của quỹ là 7,5 tỷ đồng, hiện nay có 18 HTX vay vốn từ quỹ với dư nợ cho vay trên 3,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Liên minh HTX tỉnh đã hướng dẫn 1 HTX vay vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Trung ương với số vốn vay 4 tỷ đồng…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, vướng mắc do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, thiếu vốn để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, chưa có phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, chất lượng nguồn nhân lực còn yếu…Cùng với đó, hoạt động của Liên minh HTX tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: số lượng cán bộ Liên minh HTX còn ít; phương tiện, trang thiết bị, kinh phí hoạt động còn hạn chế; việc triển khai kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động, tư vấn, hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả với các đơn vị thành viên tại cơ sở chưa được thường xuyên…

ss

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho HTX; hỗ trợ nguồn lực về vốn, quảng bá, giới thiệu sản phẩm cho HTX; công tác phối hợp giữa Liên minh HTX với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KTTT, HTX…

ss

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm 2024, Liên minh HTX tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, góp phần thúc đẩy phát triển KTTT, HTX trên địa bàn. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Liên minh HTX tỉnh vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.

Đồng chí yêu cầu, thời gian tới Liên minh HTX tỉnh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với nâng cao hơn nữa trách nhiệm, chất lượng hỗ trợ HTX, THT; chủ động, kịp thời đề xuất kiện toàn bộ máy của Liên minh HTX tỉnh; phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm trong tham mưu, triển khai thực hiện hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả KTTT gắn với các nhiệm vụ Liên minh HTX tỉnh được giao.

Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh tập trung nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX; nghiên cứu, đổi mới và triển khai các giải pháp hiệu quả hơn đối với các nhiệm vụ hỗ trợ tổ chức KTTT nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng nền tảng số phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường; tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ các HTX, doanh nghiệp triển khai hiệu quả các biên bản thỏa thuận đã ký tại hội nghị “Gặp mặt, kết nối tiêu thụ sản phẩm HTX tỉnh Lạng Sơn năm 2024”; tăng cường hơn nữa tính chủ động trong việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai nhiệm vụ phát triển KTTT, nhất là các nội dung hỗ trợ HTX. Các sở, ngành, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Liên minh HTX tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến HTX…

ss

Đoàn công tác khảo sát thực tế mô hình hoạt động của HTX Sản xuất dịch vụ nông lâm nghiệp Hoàng Trung, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn

Trước đó, đoàn công tác đã thăm, khảo sát thực tế mô hình hoạt động của HTX Sản xuất dịch vụ nông lâm nghiệp Hoàng Trung, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. 

Nguồn: baolangson.vn