Skip to main content

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình phát triển kinh tế tập thể tại huyện Cao Lộc: Các hợp tác xã cần nâng cao hơn nữa kỹ năng quản trị, tạo liên kết trong phát triển

           Sáng 5/8, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Cao Lộc.


Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế mô hình sản xuất tại HTX Yên Phát, xã Yên Trạch

          Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện Cao Lộc thành lập mới được 6 HTX, nâng tổng số HTX trên địa bàn huyện lên 38 HTX, trong đó có 35 HTX đang hoạt động, 3 HTX đang tạm ngừng hoạt động. Số HTX hoạt động khá trên địa bàn huyện chiếm 28,57%; số HTX trung bình chiếm tỷ lệ 23,8% và số HTX hoạt động yếu chiếm tỷ lệ 47,62%. Bên cạnh đó, hiện nay, trên địa bàn huyện có 7 tổ hợp tác đang hoạt động.


Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế mô hình sản xuất tại HTX Nông nghiệp Công Sơn

          Về việc triển khai các chính sách hỗ trợ HTX, 6 tháng đầu năm 2021, UBND huyện đã tổng hợp và đăng ký hồ sơ hỗ trợ các HTX một số nội dung liên quan đến phát triển thương hiệu, hỗ trợ lãi suất vay vốn, hỗ trợ tri thức trẻ về làm việc tại HTX…

          Tại buổi kiểm tra, đại diện một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc và các phòng, ban chuyên môn của huyện, đại diện HTX trên địa bàn huyện đã dành nhiều thời gian để đánh giá, làm rõ một số nội dung liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong phát triển KTTT, HTX trên địa bàn huyện. Đồng thời đưa ra những đề xuất, giải pháp để từng bước nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của lĩnh vực KTTT, trong đó có các HTX trên địa bàn huyện.

          Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của huyện Cao Lộc trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, trong đó có công tác phát triển KTTT, HTX trong 6 tháng đầu năm 2021.


Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

          Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: UBND huyện, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT huyện Cao Lộc tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức về KTTT, HTX; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung, vùng chuyên canh, phát triển làng nghề truyền thống, gắn kết chặt chẽ công tác đổi mới, phát triển KTTT với xây dựng nông thôn mới, các chương trình khuyến công, khuyến nông, xúc tiến quảng bá thương hiệu… theo hướng liên kết tạo chuỗi giá trị khép kín; đẩy mạnh công tác giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để các HTX xây dựng hạ tầng và tạo điều kiện trong việc tiếp cận vốn vay tại các tổ chức tín dụng; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ, người lao động trong HTX…

          Các HTX cần tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy và phát triển thành viên cả về chất lượng và số lượng; chủ động hơn nữa trong việc nghiên cứu cơ chế, chính sách để lựa chọn mô hình sản xuất kinh doanh gắn với tiềm năng, lợi thế của huyện; nâng cao hơn nữa kỹ năng quản trị, tạo liên kết trong phát triển để nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống thành viên và người lao động…

          Trước đó, đoàn công tác của UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế các mô hình sản xuất của các HTX trên địa bàn 2 xã Yên Trạch và Công Sơn.

Nguồn: baolangson.vn