Skip to main content

Hội thảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ tiếp cận thị trường, xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn

            Ngày 14/11/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT (Ban QLDA Hợp phần 3) phối hợp với Viện nghiên cứu Quy hoạch nông nghiệp nông thôn (Đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ nông nghiệp nông thôn (ARVC) tổ chức Hội thảo kết nối các Doanh nghiệp, các Hợp tác xã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển sản xuất và liên kết tiêu thụ, hỗ trợ tiếp cận thị trường, xúc tiến thương mại các sản phẩm quế, hồi, thạch đen và rau an toàn giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh theo Kế hoạch số 124/KH-SNN ngày 30/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn.

ss

Hình ảnh về nội dung cuộc Hội thảo

          Tham dự Hội thảo có đồng chí Đinh Thị Thu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT, Phó Giám đốc Ban QLDA Hợp phần 3, Chủ trì, đại diện các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương và phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương), đại diện các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT: Phòng KHTC, Chi cục PTNT, Chi cục QLCL, TTKN; Lãnh đạo và các thành viên thường trực Ban quản lý dự án Hợp phần 3,  Đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ ARVC.

          Các huyện, thành phố có đại diện phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Văn Quan, Bình Gia, Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc và phòng Kinh tế thành phố. Có đại diện lãnh đạo và thành viên 08 doanh nghiệp và 34 hợp tác xã đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp liên quan đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm quế, hồi, thạch đen và rau an toàn trên địa bàn các huyện Văn Quan, Bình Gia, Tràng Định và thành phố Lạng Sơn; Các doanh nghiệp ngoài tỉnh như: Công ty TNHH Hương gia vị Sơn Hà Bắc Ninh, Công ty dưa leo quê vùng miền Bắc Ninh, Công ty Quế Hồi Việt Nam dự hội thảo...

 

ss

Bà Đinh Thị Thu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT, PGĐ Ban QLDA Hợp phần 3 tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc

 

          Hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm chuỗi giá trị nông nghiệp quế, hồi, thạch đen và rau an toàn, là một hoạt động trong các tiểu mục của Hợp phần 3 cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp (thuộc dự án BIIG1)-Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn. Dự án có ý nghĩa quan trọng nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư vào các vùng kinh tế nông nghiệp trọng điểm của tỉnh Lạng Sơn. Thông qua cuộc Hội thảo đã thu hút được trên 80 thành viên đại diện cho các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, công ty/doanh nghiệp, hợp tác xã/nhóm sản xuất tham gia tiếp cận, học tập trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đặc biệt trong hội thảo kết nối trực tiếp và thảo luận tại hội trường thu hút trên 25 ý kiến đại diện cho các công ty/doanh nghiệp, hợp tác xã… phát biển, thảo luận, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản sau thu hoạch đến các công ty có sự liên kết tiêu thụ sản lượng lớn và được các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, đại diện lãnh đạo Ban QLDA Hợp phần 3 và Đơn vị tư vấn dịch vụ ARVC giải đáp, làm rõ thêm các nội dung kết nối thị trường, các vấn đề cơ bản, định hướng về giải pháp nhằm tăng khả năng kết nối và tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu.

 

ss

Ông Đào Văn Ánh, Phó Giám đốc Ban QLDA Hợp phần 3 và Ông Nguyễn Thức Thi, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Quy hoạch nông nghiệp nông thôn duy trì thảo luận tại cuộc Hội thảo

               

                Bằng các nguồn lực thu hút đầu tư nguồn vốn phát triển, dự án đang triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 03 công trình đường giao thông, 14 công trình thủy lợi đập dâng, mương, hồ chứa, với tổng chiều dài 42 km, cho 3.910 hộ dân hưởng lợi trực tiếp và phục vụ tưới tổng diện tích 2.375 ha; đồng thời tại vùng dự án đang triển khai ở các huyện Tràng Định, Văn Quan, Bình Gia và TP Lạng Sơn phát triển 04 chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp quế, hồi, thạch đen và rau an toàn, đã có 18 hợp tác xã với 184 thành viên và 05 doanh nghiệp tiếp cận, lập hồ sơ xin cấp nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ gói vốn cạnh tranh của Nhà tài trợ (ADB). Thông qua cơ chế đầu tư công phát triển giao thông, thủy lợi và hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng là doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp từ các gói vốn cạnh tranh hỗ trợ cơ sở vật chất cho chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản, nâng cao khả năng cạnh tranh vùng nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa thị trường, mở rộng quảng bá, tiếp thị sản phẩm, phục vụ cho liên kết tiêu thụ các sản phẩm quế, hồi, thạch đen và rau an toàn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; kết nối khu vực, liên kết vùng hàng hóa thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực Đông Bắc. 

          Bên cạnh các hoạt động trong khuôn khổ dự án được tiếp cận chuyển giao, cơ quan quản lý dự án cũng gặp phải những hạn chế khó khăn nhất định, về quy trình các bước thực hiện thủ tục hồ sơ, công tác đấu thầu các gói thầu sử dụng vốn vay phải theo trình tự từng bước nên mất nhiều thời gian; đồng thời gói vốn được cấp vốn sau đầu tư nên rất khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc huy động vốn để thực hiện trước và hầu hết các doanh nghiệp, hợp tác xã năng lực trình độ nhận thức hạn chế nên việc hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý chậm so với kế hoạch đề ra.

 

 

ss

Ông Trần Hữu Giang, Trưởng Phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương) chia sẻ thông tin thảo luận tại hội trường

 

          Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT (Ban QLDA Hợp phần 3) tiếp tục tập trung phối hợp với các Sở ngành, chính quyền địa phương vùng dự án, huy động nguồn lực xã hội; thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, kết hợp nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị giao thông, từng bước đồng bộ, hiện đại hoá sản phẩm nông nghiệp nâng cao giá trị, chất lượng và quy mô sản phẩm hình thành vùng hàng hóa tập trung, liên kết tiêu thụ, hỗ trợ tiếp cận thị trường, xúc tiến thương mại các sản phẩm quế, hồi, thạch đen và rau an toàn kết nối vùng kinh tế, xã hội trọng điểm khu vực Đông Bắc phát triển và giảm nghèo bền vững.

Nguồn:sonn.langson.gov.vn