Skip to main content

Giám sát việc lập hóa đơn điện tử của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Chi cục Thuế khu vực I

ss

Đại diện Đoàn giám sát việc áp dụng HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Hữu Lũng

Ngày 26/3, Đoàn công tác của Cục Thuế tỉnh tổ chức giám sát việc lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần bán đối với các doanh nghiệp, cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Chi cục Thuế khu vực I (gồm 2 huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng).

          Theo báo nhanh của lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực I, thực hiện chỉ đạo của cấp trên về việc triển khai HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, từ cuối năm 2023 đến nay, chi cục đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thực hiện HĐĐT đúng quy định. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị đã gặp phải một số vướng mắc phát sinh dẫn tới tiến độ thực hiện còn chậm. Cụ thể tính đến sáng 26/3/2024, trên địa bàn chi cục quản lý vẫn còn 12 doanh nghiệp với 13 cửa hàng kinh doanh xăng dầu chưa thực hiện việc áp dụng HĐĐT theo từng lần bán hàng. Qua đó đây là địa bàn có số cửa hàng kinh doanh xăng dầu chưa áp dụng HĐĐT đối với từng lần bán hàng nhiều nhất trên địa bàn tỉnh.

ss

Đoàn giám sát nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong việc triển khai áp dụng HĐĐT theo từng lần bán hàng

Tại buổi giám sát, đoàn công tác của Cục Thuế tỉnh và Chi cục Thuế khu vực I đã trực tiếp giám sát tại 6 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thị trấn Hữu Lũng và các xã: Sơn Hà, Đồng Tân, Hồ Sơn, Yên Vượng. Tại các đơn vị đến giám sát, đoàn công tác đã đôn đốc các đơn vị thực hiện việc phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng; nắm bắt những vướng mắc của các đơn vị kinh doanh xăng dầu liên quan đến đơn vị cung cấp phần mềm, nguồn lực thực hiện, thiết bị thực hiện…từ đó đề xuất hướng xử lý, tháo gỡ kịp thời. Qua đó các đơn vị kinh doanh xăng dầu hiện đang gấp rút thực hiện các bước để hoàn thành việc áp dụng HĐĐT theo từng lần bán hàng trước ngày 31/3/2024 theo quy định.

ss

Đoàn giám sát nắm bắt tiến độ áp dụng HĐĐT theo từng lần bán hàng của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Hữu Lũng

Nguồn: baolangson.vn