Skip to main content

Gần 5.200 xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan qua các cửa khẩu trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh

           Theo số liệu thống kê của Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 2/9 đến hết ngày 5/9) có gần 5.200 xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Trong đó có gần 1.700 xe chở hàng xuất khẩu và 3.511 xe chở hàng nhập khẩu. Đặc biệt, số xe chở thanh long quả tươi xuất khẩu thông quan cửa khẩu Tân Thanh trong 4 ngày nghỉ lễ là hơn 500 xe.


Xe chở hàng hóa xuất khẩu chuẩn bị thông quan qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

          Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, mặc dù là dịp nghỉ lễ nhưng cơ quan quản lý Nhà nước và các lực lượng tại cửa khẩu vẫn thực hiện làm thủ tục thông quan cho các doanh nghiệp. Qua đó, số lượng xe thông quan trong ngày cơ bản không giảm so với thời điểm trước dịp nghỉ lễ. Cụ thể, thông quan qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị trung bình mỗi ngày được khoảng 800 xe/ngày; cửa khẩu Tân Thanh khoảng 250 xe/ngày; cửa khẩu Chi Ma hơn 100 xe/ngày.

Nguồn: baolangson.vn