Skip to main content

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024

ss

Lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh phát biểu tại hội nghị

          Sáng 8/4, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024.

          Trong quý I/2024, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tín dụng chính sách xã hội; chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH các huyện thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt hoàn thành tốt các chỉ tiêu về tăng trưởng dư nợ, huy động vốn, chất lượng tín dụng...

Kết quả, tính đến hết quý I/2024, tổng nguồn vốn huy động là 611 tỷ đồng, tăng 31,4 tỷ đồng so với 31/12/2023. Doanh số cho vay trong 3 tháng đầu năm là 379,5 tỷ đồng, với 6.283 hộ vay vốn. Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng đạt trên 4.557 tỷ đồng, tăng 151,4 tỷ đồng so với 31/12/2023, hoàn thành 60,5% kế hoạch, tỷ lệ tăng trưởng 33,4%, dư nợ bình quân là 65,6 triệu đồng/hộ, tăng 1,8 triệu đồng/hộ so với 31/12/2023, tổng số khách hàng còn dư nợ là 69.418 hộ (88.028 món vay).

Bên cạnh đó, chất lượng tín dụng được duy trì ổn định, nợ xấu là 3.815 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,08%/tổng dư nợ, giảm 285 triệu đồng so với 31/12/2023; tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn đạt 89%; chất lượng hoạt động tín dụng chính sách của chi nhánh xếp loại tốt. Tổng dư nợ cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội là 4.541 tỷ đồng, chiếm 99,6% tổng dư nợ của NHCSXH.

Về nhiệm vụ quý II, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng dự kiến đạt trên 4.657 tỷ đồng, tăng 250 tỷ đồng so với năm 2023; huy động vốn hoàn thành 90% chỉ tiêu tăng trưởng được giao; tỷ lệ thu lãi bình quân từ 99% trở lên; chất lượng tín dụng và hoạt động giao dịch xã các huyện, thành phố xếp loại tốt; phấn đấu có ít nhất 1 phòng giao dịch huyện không có nợ quá hạn...

ss

Đại diện Phòng giao dịch NHCSXH huyện Chi Lăng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới.

ss

Lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh trao bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ ngân hàng năm 2021 – 2022

ss

Lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thu đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sáu” giai đoạn 2021 – 2023

ss

Lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh khen thưởng các tập thể có thành tích góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2024

Nhân dịp này, Chi nhánh NHCSXH tỉnh trao bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho 4 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ ngân hàng năm 2021 – 2022; trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thu đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2023; 15 tập thể được giám đốc NHCSXH tỉnh biểu dương, khen thưởng vì có thành tích góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2024.

Nguồn: baolangson.vn