Skip to main content

Tập trung đẩy nhanh việc triển khai các dự án khu, cụm công nghiệp

ss

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp 

Chiều 19/3, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét tiến độ triển khai các dự án khu, cụm công nghiệp đã thành lập trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; đại diện các nhà đầu tư.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 1 khu công nghiệp (KCN VSIP Lạng Sơn với quy mô 599,76 ha) và 9 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích 372,82 ha đã được thành lập. Trong đó, CCN địa phương số 2 (huyện Cao Lộc) đang hoạt động, còn lại 8 CCN đang trong giai đoạn triển khai thủ tục pháp lý để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Đối với dự án KCN VSIP Lạng Sơn, đến thời điểm này, các cơ quan liên quan của tỉnh đang tích cực phối hợp với nhà đầu tư triển khai các công việc liên quan đến thủ tục đầu tư theo quy định. Trong đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 459 ngày 7/3/2024 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng KCN VSIP Lạng Sơn; giao các cơ quan triển khai thực hiện 3 dự án chính phục vụ việc kết nối giao thông với KCN. Hiện 1 trong 3 dự án này đã triển khai một số hạng mục. Cùng đó, UBND huyện Hữu Lũng đã ban hành 535 thông báo thu hồi đất với diện tích 200 ha để thực hiện dự án; tổ chức niêm yết công khai phương án bồi thường theo quy định; đã thực hiện kiểm đếm đối với 149 trường hợp với diện tích là 67,15 ha và chi trả tạm ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với 19 trường hợp;…

ss

Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo tiến độ triển khai các dự án KCN, CNN 

Đối với các CCN đã được thành lập trên địa bàn tỉnh, đến thời điểm hiện tại, ngoài CCN địa phương số 2 (huyện Cao Lộc) đang hoạt động, 8 CCN còn lại đang được các nhà đầu tư triển khai các phần việc để hoàn thiện thủ tục. Tuy nhiên, tiến độ hoàn thiện các thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư, xây dựng các CCN vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), chủ đầu tư của 8 CCN mới triển khai bước thống kê, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác bồi thường sau này. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có CCN Hồ Sơn 1 (huyện Hữu Lũng), CCN Đình Lập (huyện Đình Lập) đã phê duyệt phương án bồi thường và đã thực hiện chi trả tạm ứng cho một số trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án. 

ss

Đại diện nhà đầu tư dự án báo cáo tiến độ triển khai dự án tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng KCN VISP Lạng Sơn và các CCN đã báo cáo kết quả thực hiện dự án, dự kiến kế hoạch triển khai trong thời gian tới; nêu một số khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Đại diện các nhà đầu tư kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các dự án, GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công một số dự án đường giao thông kết nối vào KCN và các CCN;…

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo UBND các huyện có KCN, CCN đã làm rõ một số nội dung liên quan. Trong đó, làm rõ về những vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các thủ tục pháp lý và tiến độ GPMB các dự án; đề xuất một số giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các chủ đầu tư, các sở, ngành được giao phụ trách, UBND các huyện có dự án KCN và CCN trên địa bàn tiếp tục tập trung thực hiện các công việc liên quan để đẩy nhanh việc triển khai các dự án KCN, CCN. Trong đó, khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện một số thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư; tích cực tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để các nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện các dự án theo tiến độ.

Đối với KCN VSIP Lạng Sơn, CCN Bắc Sơn 2 và Hồ Sơn 1, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư 3 dự án này khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để có thể thực hiện khởi công dự án trong tháng 4/2024.

Nguồn: baolangson.vn