Skip to main content

Thông báo kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ngày 01/9/2021