Skip to main content

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG QUA MẠNG ĐIỆN TỬ

I. Quy trình đăng ký hồ sơ trực tuyến

*Lưu ý: Từ ngày 01/01/2017, tất cả các trường hợp đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đều được miễn lệ phí

Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng theo phương thức nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản Đăng ký kinh doanh 

 CHUẨN BỊ

 1. Đăng ký tài khoản đăng nhập Hệ thống 

 2. Chuẩn bị công cụ ký xác thực:

 - Nếu nộp hồ sơ bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh, người ký xác thực hồ sơ cần được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh (Xem tài liệu hướng dẫn)

 NỘP HỒ SƠ

 1. Tạo hồ sơ (Xem tài liệu hướng dẫn)

 2. Nhập thông tin (Xem tài liệu hướng dẫn)

   *Hướng dẫn điền thông tin người ký (Xem tài liệu hướng dẫn)

 3. Scan và tải tài liệu đính kèm (Xem tài liệu hướng dẫn)

 4. Chuẩn bị Hồ sơ (Xem tài liệu hướng dẫn)

 5. Ký xác thực và nộp hồ sơ (Xem video hướng dẫn)

 NHẬN KẾT QUẢ

 1. Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ (Xem tài liệu hướng dẫn)

 2. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) (Xem video hướng dẫn)

 3. Nhận kết quả (Xem tài liệu hướng dẫn)

Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng theo phương thức nộp hồ sơ sử dụng Chữ ký số công cộng

 CHUẨN BỊ

 1. Đăng ký tài khoản đăng nhập Hệ thống 

 

 2. Chuẩn bị công cụ ký xác thực:

  - Nếu nộp hồ sơ bằng Chữ ký số công cộng, người ký xác thực hồ sơ cần được gán Chữ ký số công cộng vào Tài khoản (Xem tài liệu hướng dẫn)

 NỘP HỒ SƠ

 1. Tạo hồ sơ (Xem tài liệu hướng dẫn)

 2. Nhập thông tin (Xem tài liệu hướng dẫn)

   *Hướng dẫn điền thông tin người ký (Xem tài liệu hướng dẫn)

 3. Scan và tải tài liệu đính kèm (Xem tài liệu hướng dẫn)

 4. Chuẩn bị Hồ sơ (Xem tài liệu hướng dẫn)

 5. Ký xác thực và nộp hồ sơ (Xem video hướng dẫn)

 NHẬN KẾT QUẢ

 1. Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ (Xem tài liệu hướng dẫn)

 2. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) (Xem video hướng dẫn)

 3. Nhận kết quả (Xem tài liệu hướng dẫn)