Skip to main content
Thông tin doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn
Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

       Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn tiếp tục là điểm sáng trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài, cho thấy kỳ vọng Việt Nam có thể trở thành trung tâm sản xuất lớn của khu vực.

ss

Xuất nhập khẩu khởi sắc, cơ hội nào cho những tháng cuối năm?

        Trong tháng 5, hoạt động xuất khẩu hàng hóa phục hồi tích cực với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 29,05 tỷ USD, tăng 4,3% so với tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu quay lại đà tăng trưởng dương là cơ hội cho xuất nhập khẩu hàng hóa từ nay đến cuối năm.

ss