Skip to main content

Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 71-CTr/TU của Tỉnh ủy và số 02/CTr-ĐĐcủa Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xãViệt Nam thực hiệnNghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển vànâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới