Skip to main content

Thành phố Lạng Sơn: Phát triển công đoàn gắn với lợi ích doanh nghiệp và người lao động

          Đó là phương châm của Liên đoàn Lao động thành phố Lạng Sơn (LĐLĐ TPLS) trong quá trình vận động thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) và triển khai hoạt động công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (DN NKVNN).

          Thực hiện chương trình phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS DN NKVNN, LĐLĐ TPLS đã chủ động phối hợp với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội khảo sát, cập nhật tình hình lao động ở các doanh nghiệp. Từ đó, phân loại các doanh nghiệp đủ điều kiện để tuyên truyền, vận động chủ sử dụng lao động thành lập tổ chức công đoàn, kết nạp đoàn viên. Theo số liệu khảo sát, trên địa bàn TPLS tập trung khoảng 1.400 doanh nghiệp nhưng mới có hơn 40 doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn (trên 10 lao động).

Ra mắt CĐCS Công ty TNHH Vận tải công nghệ Mai Linh Lạng Sơn

          Từ thực tế đó, LĐLĐ TPLS đã xây dựng kế hoạch, tìm biện pháp tiếp cận doanh nghiệp. Đặc biệt, trong quá trình tuyên truyền, vận động, cán bộ LĐLĐ TPLS đã đặt mình vào vị trí của người chủ doanh nghiệp và người lao động để hiểu họ và tuyên truyền về những lợi ích mà tổ chức công đoàn mang lại cho doanh nghiệp và đoàn viên trong quá trình hoạt động. Nhờ đó đến nay, LĐLĐ TPLS đã phát triển được 35 CĐCS DN NKVNN với hơn 1.700 đoàn viên.

          Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, LĐLĐ TPLS phát triển được 16 CĐCS DN NKVNN (vượt 60% so với chỉ tiêu được giao). Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh thành lập mới được 3 CĐCS thì riêng LĐLĐ TPLS đã đóng góp 2 đơn vị (Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại Hòa An và Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư xây dựng Duy Linh). Đến đầu tháng 8/2019, sau khi ra mắt CĐCS Công ty TNHH Vận tải công nghệ Mai Linh Lạng Sơn, LĐLĐ TPLS đã phát triển được 3 CĐCS DN NKVNN (đạt 100% chỉ tiêu được giao năm 2019).

          Ông Lê Văn Chung, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải công nghệ Mai Linh Lạng Sơn cho biết: Sau khi được cán bộ LĐLĐ TPLS tuyên truyền, tôi hiểu về tầm quan trọng của tổ chức công đoàn đối với đơn vị và người lao động. Vì thế, ban giám đốc đã quyết định thành lập CĐCS, tạo môi trường tốt để người lao động yên tâm gắn bó và hoàn thành tốt hơn công việc được giao.

          Cùng với số lượng, LĐLĐ TPLS luôn quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của các CĐCS DN NKVNN. Hiện nay, các văn bản công đoàn được LĐLĐ TPLS triển khai qua hệ thống email, và các mạng xã hội như: facebook, zalo nhóm để cán bộ và đoàn viên CĐCS trực thuộc dễ dàng cập nhật.

          Bên cạnh đó, cán bộ LĐLĐ TPLS thường xuyên trao đổi công việc qua điện thoại, đôn đốc, nhắc nhở, giải thích cặn kẽ để cán bộ ban chấp hành các CĐCS doanh nghiệp hiểu và triển khai tốt các phong trào thi đua. Mặt khác, LĐLĐ TPLS chú trọng tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động của cán bộ CĐCS. Từ năm 2013 đến nay, LĐLĐ TPLS đã tổ chức 6 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn cho hơn 700 lượt cán bộ CĐCS trực thuộc tham gia.

          Với những biện pháp hiệu quả đó, các CĐCS DN NKVNN trực thuộc LĐLĐ TPLS đã nhanh chóng khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động nền nếp, hiệu quả với tỷ lệ CĐCS vững mạnh đạt cao. Năm 2018, LĐLĐ TPLS có 32/33 CĐCS DN NKVNN đạt vững mạnh (96,9%), 1 đơn vị còn lại do mới thành lập nên chưa đủ điều kiện phân loại.

          Bà Trần Thị Hợp, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPLS cho biết: Thời gian tới, LĐLĐ TPLS tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động gắn với lợi ích thiết thực của doanh nghiệp và người lao động để thu hút, tập hợp đoàn viên nhiều hơn nữa. Trước mắt tập trung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và phương thức hoạt động cho cán bộ công đoàn của các DN NKVNN nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các CĐCS hiện có. Mặt khác, LĐLĐ TPLS tiếp tục phối hợp khảo sát, nắm tình hình và vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở các doanh nghiệp đủ điều kiện nhằm phát huy vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho công nhân, lao động trên địa bàn.

Nguồn:  baolangson.vn