Skip to main content

Hơn 29 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

          Sáng 29/3, Tổng cục Thống kê cho biết, trong quý I/2021, cả nước có 29,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 447,8 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 245,6 nghìn lao động.

          Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong ba tháng đạt 15,3 tỷ đồng, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 525,3 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 9,6 nghìn doanh nghiệp thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong quý I là hơn 973 nghìn tỷ đồng.

          Bên cạnh đó, còn có 14,7 nghìn doanh nghiệp trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong ba tháng qua lên 44 nghìn doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có gần 14,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

          Cũng trong quý I, có hơn 40 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trung bình mỗi tháng có 13,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Nguồn: nhandan.com.vn