Skip to main content

Báo cáo tình hình phát triển KTXH, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tài chính - NSNN năm 2020, xây dựng dự toán năm 2021 và công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả