Skip to main content

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã và một số kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới