Skip to main content

Phát động Chương trình bình chọn tác phẩm báo chí viết về doanh nhân

          Cuộc thi bình chọn do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát động nhằm động viên, khích lệ các doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế-xã hội, hỗ trợ cộng đồng; đồng thời, tôn vinh các nhà báo luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân.

          Thành phần tham gia là tất cả các nhà báo, cộng tác viên các báo, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí có bài viết với nội dung nêu trên được đăng, phát trong thời gian diễn ra Chương trình bình chọn trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đều có thể gửi dự giải.

          Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm tham dự. Tất cả các tác phẩm tham dự phải ghi rõ họ và tên tác giả (cả tên khai sinh và bút danh), tên tác phẩm, tên đơn vị, địa chỉ, điện thoại, email của tác giả.

          Đối với tác phẩm báo in phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ lẻ, phải được cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối đó. Tác phẩm trên báo điện tử phải có đường link kèm theo.

          Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 Giải A (15 triệu đồng và hiện vật), 02 giải B (mỗi giải 10 triệu đồng và hiện vật), 03 giải C (mỗi giải 5 triệu đồng và hiện vật).

          Địa chỉ nhận tác phẩm: Tạp chí Diễn dàn Doanh nghiệp; Tầng 5, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. Người nhận: Nhà báo Ngọc Hương, điện thoại: 0904334483, email: myy2005@gmail.com. Ngoài phong bì ghi rõ: Dự Chương trình bình xét các tác phẩm báo chí viết về doanh nghiệp, doanh nhân.

          Thời gian nhận tác phẩm từ 15/7/2020 đến hết ngày 15/9/2020 (tính theo dấu bưu điện).

Nguồn: canhtranhquocgia.vn