Skip to main content

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty, thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp