Skip to main content

 Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp cạnh tranh không lành mạnh

          Nhằm giúp cho việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh được thực hiện có hiệu quả, khắc phục được những thiếu sót trong quy định cũ, hướng tới một môi trường cạnh tranh lành mạnh, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh. Cụ thể,

          Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh không lành mạnh như sau:

          Với hành vi tiết lộ, sử dụng thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó hoặc tiếp cận thông tin bí mật trong kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật thì bị phạt tiền từ 200 - 300 triệu đồng đối với một hành vi vi phạm. Trường hợp hành vi do cá nhân thực hiện thì mức phạt đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt đối với tổ chức, đồng nghĩa với việc cá nhân sẽ bị phạt tối đa 150 triệu đồng.

          Với hành vi ép buộc trong kinh doanh, phạt tiền từ 100 - 200 triệu đồng đối với hành vi ép buộc khách hàng, đối tác kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng hành vi đe dọa hoặc cưỡng ép để buộc họ không giao dịch hoặc ngừng giao dịch với doanh nghiệp đó.

          Đặc biệt, phạt tiền từ 100 - 200 triệu đồng đối với hành vi gián tiếp và từ 200 - 300 triệu đồng đối với hành vi trực tiếp cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. Phạt tiền gấp hai lần các mức trên nếu hành vi vi phạm được thực hiện trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

          Với hành vi gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác, phạt tiền từ 50 - 100 triệu đồng đối với hành vi gián tiếp cản trở, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác; phạt tiền từ 100 - 150 triệu đồng đối với hành vi trực tiếp cản trở, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác.

          Với hành vi lôi kéo khách hàng bất chính, phạt tiền từ 100 - 200 triệu đồng đối với hành vi lôi kéo khách hàng bất chính bằng các hình thức sau: đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp hoặc hàng hóa, dịch vụ, khuyến mại, điều kiện giao dịch liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác; so sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác nhưng không chứng minh được nội dung. Phạt tiền gấp hai lần các mức trên nếu hành vi vi phạm được thực hiện trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

          Với hành vi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ, phạt tiền từ tối đa đến 1 tỷ đồng đối với hành vi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ doanh nghiệp khác cùng kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ đó.

          Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019.

Nguồn: dangkykinhdoanh.gov.vn