Skip to main content

Chỉ đạo thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn với các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư của Vương quốc Anh và Cộng hoà Liên bang Đức

          Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn với các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư của Vương quốc Anh và Cộng hoà Liên bang Đức (Công văn số 1961 /VP-NC, ngày 19/7/2019).

          Sở Ngoại vụ tiếp tục phối hợp với Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết; phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh xúc tiến quảng bá những tiềm năng, thế mạnh, những nét văn hóa đặc sắc của tỉnh Lạng Sơn tới các đối tác Vương quốc Anh và Cộng hòa Liên bang Đức; thường xuyên kết nối, giữ liên lạc với các đối tác tại Anh và Đức để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực; phối hợp với UBND thành phố, huyện Lộc Bình nghiên cứu, đề xuất thiết lập quan hệ hợp tác cấp địa phương với các địa phương phù hợp của Cộng hòa Liên bang Đức.

          Các sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư đề xuất danh mục các dự án ODA phù hợp với các lĩnh vực mà Cộng hòa Liên bang Đức quan tâm, tập trung vào các lĩnh vực ứng phó với biến đối khí hậu, phát triển kinh tế bền vững, đào tạo nghề, y tế… để đăng ký với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị cho phiên họp đàm phán cấp Chính phủ về hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Cộng hoà Liên bang Đức; nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác lao động giữa tỉnh Lạng Sơn với Cộng hoà Liên bang Đức.

Thùy Linh