Skip to main content

Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

          Chính phủ vừa ban hành Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường (Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 20/6/2019).

          Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường phải là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ. Đối với dịch vụ karaoke, phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20 m2 trở lên, không kể công trình phụ, với phòng vũ trường phải có diện tích từ 80m2 trở lên; tất cả đều không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ). Địa điểm kinh doanh vũ trường còn phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa từ 200 m trở lên.

          Doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh các dịch vụ trên chỉ được được sử dụng các bài hát phổ biến, lưu hành; cung cấp trang phục, biển tên cho người lao động; bảo đảm đủ điều kiện cách âm, quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn; tuân thủ các quy định về kinh doanh rượu, phòng, chống tác hại thuốc lá, quy định về lao động và các quy định khác liên quan. Kinh doanh dịch vụ karaoke bảo đảm hình ảnh phù hợp lời bài hát thể hiện trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) và văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam; không được hoạt động từ 0 giờ sáng đến 8 giờ sáng; dịch vụ vũ trường không được hoạt động từ 2 giờ sáng đến 8 giờ sáng; không cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 18 tuổi.

          Nghị định còn quy định việc cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép điều kiện kinh doanh dịch vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

          Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/9/2019./.

Phương Linh