Skip to main content

Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu Bình Nghi

1. Tên dự án đầu tư: ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT, KIỂM TRA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẢU TẠI KHU VỰC CỬA KHẨU BÌNH NGHI.

2.Nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THANH PHÁT

 Số chứng nhận đầu tư: 5484826564  cấp lần đầu ngày 28/01/2016.

3. Quy mô dự án:

Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình như sau:

- Nhà điều hành và phòng làm việc: (02 tầng), diện tích xây dựng 300m2.

- Kho lạnh: 02 kho (01 tầng), diện tích xây dựng 2x1.800m2.

- Kho chứa hàng vi phạm: (01 tầng), diện tích xây dựng 50m2

- Kho chứa hàng của Doanh nghiệp: (01 tầng), diện tích xây dựng 50 m2

- Nhà bảo vệ: 02 nhà (01 tầng), diện tích xây dựng 15m2.

- Sân bãi xe, bến phà, cổng, tường rào, trạm biến áp, nhà vệ sinh, cây xanh và các hạng mục công trình phụ trợ khác

4. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Nà Mằn, xã Đào Viên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

- Phía Đông: Giáp suối Khuổi Cáy

- Phía Tây: Giáp núi

- Phía Nam: Giáp đường

- Phía Bắc: Giáp sông Kỳ cùng.

Diện tích đất dự kiến sử dụng: 3,15ha

5. Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn:

- Tổng vốn đầu tư:  39.980 triệu đồng,

Trong đó:

+ Chi phí xây lắp:                             33.844 triệu đồng

+ Chi phí QLDA:                                   559 triệu đồng

+ Chi phí tư vấn, ĐTXD:                    1.548 triệu đồng

+ Chi phí khác:                             388 triệu đồng

+ Chi phí dự phòng:                  3.641 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có, huy động và vốn vay ngân hàng.

6. Thời hạn thực hiện dự án: 50 năm. 

7. Tiến độ thực hiện dự án:

- Quý IV/2015 - Quý I/2016: Thực hiện xong các thủ đầu tư và khởi công xây dựng.

- Quý III/2016: Hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng.

8. Tình trạng của dự án: Dự án đang triển khai.