Skip to main content

Liên minh Hợp tác xã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm: Đồng hành, hỗ trợ hợp tác xã

          Ngày 16/7/2019, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

          Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã thành lập mới 20 tổ hợp tác và 23 HTX; giải thể 7 HTX. Tổng số HTX đang hoạt động trên địa bàn là 215 HTX. Các HTX trên địa bàn phần lớn đều có quy mô nhỏ, tuy nhiên nhiều HTX đã nỗ lực vượt khó vươn lên phát triển.

          Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm 2019, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ các HTX thành viên như: tổ chức 4 lớp bồi dưỡng về kinh tế hợp tác; hỗ trợ HTX tiếp cận vốn từ quỹ hỗ trợ phát triển HTX; phối hợp tổ chức cho các HTX thành viên tham gia hội chợ xúc tiến thương mại…


Các đại biểu tham dự hội nghị

          Về mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, toàn tỉnh phấn đấu thành lập mới 20 tổ hợp tác, 10 HTX trở lên. Liên minh HTX tỉnh tiếp tục tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các HTX phát triển.

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác tổ chức, quán triệt, học tập Luật HTX năm 2012; tiếp tục kiện toàn về mặt tổ chức, khôi phục hoạt động các HTX có khả năng phát triển. Các HTX cần đổi mới tư duy trong quản trị, quản lý điều hành HTX, tăng cường liên doanh, liên kết để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh. Các cấp, ngành cần quan tâm, đồng hành, hỗ trợ HTX một cách hiệu quả, qua đó giúp các HTX từng bước vượt khó vươn lên phát triển.

Nguồn: baolangson.vn