Skip to main content

Ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự

Ngày 30/7/2018, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. 

anh minh hoa

Lãnh đạo 04 cơ quan ký kết quy chế phối hợp liên ngành

 

Sau hơn 3 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự, Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, công tác thi hành án dân sự đã đạt nhiều kết quả tích cực, đảm bảo thi hành án chặt chẽ, đúng quy định. Để tăng cường hơn nữa sự phối hợp, 04 cơ quan đã thống nhất ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự; theo đó, Quy chế gồm 03 chương, 28 điều, tập trung vào một số nội dung phối hợp trong: họp bàn, trao đổi về thi hành án dân sự, việc ban hành văn bản, hướng dẫn quyền yêu cầu thi hành án dân sự, cấp và chuyên giao bản án, quyết định, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, cung cấp, trao đổi thông tin...

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời, đề nghị thời gian tới, các cơ quan tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung của Quy chế đến các bộ phận, cán bộ; tăng cường trách nhiệm, sự chủ động, tích cực, phối hợp giữa các cơ quan, nhằm tạo sự thống nhất trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thi hành án dân sự và những việc có liên quan đến công tác này./.

 

Bích Diệp