Skip to main content

Họp Ban Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2019

          Ngày 08/7/2019, Ban Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2019 tổ chức họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban Tổ chức chủ trì cuộc họp nhằm bàn phương án tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đồi mới sáng tạo cấp tỉnh năm 2019. 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp chủ trì cuộc họp

          Tại cuộc họp, Ban Tổ chức đã thảo luận, góp ý dự thảo Chương trình tổng thể tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019. Theo đó, Ngày hội dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 20/9/2019, gồm 3 hoạt động chính: trưng bày các gian hàng, tổ chức vòng thi chung kết cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Diễn đàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh. Trước đó, Ban Tổ chức chuẩn bị, triển khai và phát động cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thành lập Ban giám khảo, chấm sơ khảo, xây dựng phương án tổ chức triển khai trưng bày các gian hàng, xây dựng kịch bản chi tiết của Diễn đàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và việc tổ chức các hoạt động trong ngày Hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các đại biểu cũng góp ý về phương án kinh phí, thời gian địa điểm tổ chức Ngày hội và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

          Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh, với quy mô, ý nghĩa chương trình, Ban Tổ chức cần lựa chọn chủ đề xuyên suốt cho Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thể hiện chiều sâu của sự kiện, từ đó, đánh thức và khơi dậy tiềm năng, tạo sức lan tỏa đến các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư. Chương trình Ngày hội cần hấp dẫn, lối cuốn và bảo đảm trang trọng. Huy động tối đa lực lượng từ các sở, ngành, các đơn vị tham gia, trong đó, khuyến khích và huy động các mô hình khởi nghiệp sáng tạo từ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. Cùng với đó, ttiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông trước, trong và sau Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm tìm kiếm, khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển của những ý tưởng, dự án, sản phẩm, mô hình kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp mang tính đổi mới sáng tạo có khả năng tăng trưởng nhanh. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu, hoàn chỉnh phương án và kịch bản chi tiết,  bảo đảm Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo đổi mới diễn ra thành công./. 

Phương Linh