Skip to main content

Hội Doanh nhân trẻ: Nâng cao chất lượng công tác hội

          Những năm gần đây, Hội Doanh nhân trẻ Lạng Sơn đã trở thành điểm đến, nơi hội tụ của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với vai trò là cầu nối gắn kết doanh nhân với doanh nhân, doanh nghiệp với chính quyền địa phương, công tác hội và phong trào doanh nhân trẻ tỉnh đã có nhiều bước tiến vững chắc.

          Để phát huy vai trò cầu nối, Thường trực Hội Doanh nhân trẻ thường xuyên tìm hiểu và tổng hợp những kiến nghị, khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp hội viên để báo cáo tới lãnh đạo tỉnh, các cơ quan hữu quan tại các kỳ họp, hội nghị, hội thảo để tìm hướng giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hội viên ổn định sản xuất, kinh doanh phát triển.

          Đồng thời, hằng năm, Hội tham mưu cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp… tạo điều kiện cho doanh nghiệp, doanh nhân trẻ nắm bắt kịp thời thông tin về cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đồng thời, Hội luôn chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức đầu mối ở trung ương và địa phương mở các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn nhằm nâng cao năng lực quản lý và điều hành cho lãnh đạo các doanh nghiệp.

dn

Hội Doanh nhân trẻ Lạng Sơn được Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc

          Ông Hoàng Hữu Công, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Lạng Sơn cho biết: Song song với công tác kết nối, Hội triển khai nhiều hoạt động quảng bá thương hiệu, sản phẩm cho các doanh nghiệp hội viên, Hội thường xuyên lựa chọn doanh nghiệp tham gia hội chợ thương mại, triển lãm sản phẩm trong và ngoài nước. Hội đã triển khai và duy trì thực hiện chương trình “ Hội viên ưu đãi hội viên” – đây là chương trình xuyên suốt của Hội trong những năm gần đây, để khuyến khích các doanh nghiệp trong hội ưu tiên, tạo điều kiện quan tâm sử dụng sản phẩm dịch vụ của nhau, ký kết các hợp đồng liên kết hợp tác với nhau, vừa đáp ứng được nhu cầu sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị, vừa tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên của Hội.

          Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp hội viên đã từng bước trưởng thành về năng lực quản trị, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Với sự nỗ lực cố gắng, gần 100 doanh nghiệp hội viên đạt doanh thu bình quân hằng năm trên 7.000 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 500 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 4 vạn lao động với mức thu nhập bình quân 4,5 – 5 triệu đồng/người/tháng. Một số doanh nghiệp thể hiện kết quả hoạt động tiêu biểu như: Công ty TNHH Bảo Long doanh thu đạt 265 tỷ đồng, nộp ngân sách 3,9 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 500 lao động, với mức thu nhập bình quân 5,1 triệu đồng/người/tháng; Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn doanh thu đạt 260 tỷ đồng, nộp ngân sách 20 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Lạng Sơn nguồn vốn huy động, dư nợ tăng trưởng bình quân trên 25%/năm, hoạt động kinh doanh hiệu quả, chất lượng dịch vụ được nâng cao…

          Song song với việc phát triển Hội vững mạnh, công tác nhân đạo, xã hội từ thiện luôn được các hội viên quan tâm và nhiệt tình hưởng ứng, coi đó là trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo tại địa phương. Hằng năm, Hội và các hội viên đã tham gia ủng hộ các loại quỹ như: Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Khuyến học và tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tham gia ủng hộ kinh phí, đóng góp xây dựng nông thôn mới từ 30 tỷ đồng trở lên.

          Ông Hồ Phi Dũng, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ cho biết: Nhằm tiếp tục phát huy “sức trẻ”, thể hiện vai trò cầu nối và làm điểm tựa để các doanh nghiệp trẻ phát triển, thời gian tới, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh sẽ không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các nội dung và phương thức hoạt động hướng đến hiệu quả thực chất, khơi dậy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của hội viên. Đồng thời tổ chức tốt các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp hội viên phát triển, giúp hội viên nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Nguồn: baolangson.vn